skip to Main Content
Hoe Scoort Jouw Gemeente? Benchmark Openbaar Laden EV

Hoe scoort jouw gemeente? Benchmark openbaar laden EV

Hoe scoort jouw gemeente?
Voor de benchmark ‘openbaar laden’ heeft elke gemeente een score gekregen tussen 0 en 1. Deze score geeft inzicht in de mate waarin het huidige netwerk van openbare laadpalen is voorbereid op toekomstige vraag van elektrische voertuigen van bewoners in 2020.

De verwachte groei van elektrisch vervoer in Nederland zet flink door. Net als voorgaande jaren brengen we met onze Benchmark Openbaar Laden in beeld in hoeverre gemeenten voorbereid zijn op het aantal elektrische voertuigen in 2020 en 2025, want laden mag geen barrière zijn voor het kiezen voor een elektrisch voertuig.

Ten opzichte van vorig jaar zijn er een aantal opvallende veranderingen te zien in de benchmark Openbaar Laden van Over Morgen. De top 4 is gelijk gebleven, met Schiermonnikoog aan kop en daarachter Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. De drie grootste steden doen het goed, terwijl Utrecht niet in de top 10 te vinden is. De gemeente Utrecht is wel gestegen van de 16e naar de 13e plek. Leiden maakt een flinke stap de top 10 in, en stijgt van plek 12 naar plek 8.

Werk aan de winkel
De andere van de 10 grootste steden van Nederland, Eindhoven, Tilburg, Groningen en Almere, staan allemaal relatief laag in de ranking. Met Tilburg op plek 44 als best scorende van deze steden. Alle 4 zijn ze nauwelijks van plek veranderd en dus is te concluderen dat deze gemeenten nog werk aan de winkel hebben.

Doorkijk naar 2025
De opvallendste daler van de lijst is Zoetermeer, dat vorig jaar nog op plek 30 stond maar nu naar plek 251 is gegaan. In deze gemeente heeft de groei van het openbare laadnetwerk niet in de pas gelopen met het toenemende aantal elektrische voertuigen. Gemeenten die flink zijn gestegen zijn bijvoorbeeld Bunnik (van plek 35 naar plek 11) en Zeist (van 45 naar 23). De uitkomsten van de benchmark 2019 zijn per gemeente op digitale kaart te bekijken via deze link. Daarin is ook een doorkijk naar 2025 gegeven.

Toekomstprognose
Voor deze analyse is de toekomstige openbare laadbehoefte van bewoners in beeld gebracht. Door de dekking van het bestaande openbare laadnetwerk naast de toekomstprognose te leggen wordt in beeld gebracht in hoeverre een gemeente is voorbereid op de toekomstige vraag naar laadpalen in de openbare ruimte.

http://evbenchmark.overmorgen.nl/

Opmars elektrische auto’s
Het aantal elektrische auto’s in Nederland zal de komende jaren steeds sneller toenemen. De meeste grote autofabrikanten brengen op korte termijn een breed scala aan elektrische voertuigen op de markt. Dit zorgt er voor dat het aantal elektrische personenvoertuigen jaarlijks meer dan verdubbelt. Op korte termijn zullen kleine commerciële voertuigen dezelfde weg in slaan en een nog groter beroep doen op de aanwezige laadinfrastructuur. Openbare laadinfrastructuur is een belangrijke randvoorwaarde voor een verdere opmars. Gemiddeld 70% van de Nederlanders beschikt niet over een eigen parkeergelegenheid en parkeert in de openbare ruimte.

De uitkomsten van de benchmark 2019 zijn te bekijken via deze link

 

Bron: EVbenchmark.overmorgen.nl 

Commentaar Oostgroen:  

Er is nog een grote inhaalslag te maken om elektrisch rijden naar een volwassen fase te brengen. In overgrote deel van de gemeentes is nu al een tekort laadinfrastructuur. In 2025 is het tekort nog groter. Ook parkeerplaatsen bij gebouwen en appartementen ligt een grote uitdaging. Kortom: nog veel werk te doen. Oostgroen denkt graag met u mee.

Back To Top